16 Mayıs 2022
Kategori Genel
16 Mayıs 2022,
 0

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bazı otoyollarda hız limitlerinin arttırılacağı duyuruldu ve ardından bu değişikliğin 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değiştirildiğini açıklaması üzerine, otoyollarda hız limitlerinin 140 km/h arttırılması doğrultusunda uygulamaya sokulan bu değişikliğin yaratacağı olumsuzları belirtmek Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı olarak görevlerimiz arasında olduğundan, karara ilişkin bir kısım olumsuzlukları kamuoyuna bildirmek gereği duyulmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, karayollarındaki hız limitleri, Trafik Mühendisliği bilim dalı tarafından, insanı ölüm tehlikesine karşı koruma amacı güdülerek hesaplanmıştır.

Yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerde maksimum hız 30 km/h’dir.

Çünkü bu hızla yola aniden çıkan insana bir aracın çarpması hâlinde insanın ölme riski en az olarak kabul edilmektedir.

Meskûn mahallerde hız limiti 50 km/h’dir.

Aniden yola çıkan yayaları gören sürücülerin hızlarını 50 km/h’e veya altına düşürme imkânları olması için düşünülerek planlanmıştır.
Meskûn mahal dışındaki yollarda hız limiti 90 km/h’dir.

Sürücülerin yola aniden çıkan yayaların ölümüne sebep olmamaları için planlanmış olup, 90 km/h hızla giden bir aracın iki saniyede hızını 70 veya 50 km/h hızın altına düşürebileceği, dolayısıyla bu hızın altındaki çarpılmalarda ölüm olmayacağı varsayılır.

Otoyolların teknik olarak sorumlusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’dür. Otoyollar üzerindeki oluşan fiziki bozuklukların, trafik çizgilerinin, butonlarının, trafik levhalarının, çelik ve beton oto korkulukların, trafik sinyalizasyon sisteminin, alt ve üst geçitlerin, bağlantı yollarının, kamera sistemlerinin bakımı vb. tüm fiziki işlerin sorumluluğu söz konusu bakanlığa aittir.

Otoyolların yapımı aşamasında uygulanacak standartlar, gelişmiş ülkelerde uygulanan proje kriterleri dikkate alınarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Bu kriterler ve standartlar dikkate alınarak yolun eğimi, yolun genişliği, yol üzerindeki kurplar ve deverler, yol kenarındaki şevlerde bulunan zemin yapısının ıslah edilmesi, yol kenarındaki emniyet şeritleri Karayolları Genel Müdürlüğü uhdesindedir. Yine otoyola her türlü canlının girişi yasak olduğundan otoyolun her iki tarafına monte edilen çitlerle canlının otoyola girişi engellenmiştir. Otoyolun araziyi bıçak gibi ikiye bölmesi, arazideki hayvanların geçiş yollarının kesilmesine neden olduğundan bu tür hayvanların otoyolun üst kısmından geçişini sağlayan yaban hayvanı üst geçit köprülerinin yapılmasının sağlanmasının yanı sıra yol üzerinde araçlardan dökülen mazot, yağ gibi petrol türevlerinin asfalt üzerinde yarattığı kaygan zeminlerin tespiti ve düzeltilmesi gibi işler de Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır .

Otoyollarda hız sınırı standart olarak 130 km/h.’dir. Ülkemizde de inşa edilen tüm otoyolların yapım projeleri bu standarda uygun yapılmakta olup, yoğun yaşanan trafik kazaları nedeniyle proje standartlarında değişikliğe gidilmeden 1990’lı yıllarda bu hız limiti 120 km/h’e düşürülmüştür.

Otoyollarda bu hızla giden bir araç için, önünde sabit cisim etkisi yapmaması açısından da minimum hız 40 km/h olarak tespit edilmiş olup, otoyollarda maksimum ve minimum hızlar arasındaki 90 km/h’lik hız farkı da yine insan sağlığı hesaba katılarak gece veya görüşün az olduğu ortamlarda ani duruşlar için belirlenmiştir.

Ayrıca hız limitlerinin %10 aşılması, sadece araç sollamaları sırasında geçerli olan bir kural olup, bu hızın limitlere ekli olduğunu varsaymak doğru bir yaklaşım değildir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın proje, bakım ve fiziki kontrolünde olan otoyollarda, hız limitlerinin arttırılması konusunda genelge yayımlaması yetkisi varken, bu genelgenin otoyoldaki olası bir trafik kazasında olaya müdahale etme yetkisi dışında bir görevi bulunmayan İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanması çok yanlış bir karardır. Otoyolların projelendirilmesi ve inşaatındaki standartlar dikkate alınmadan yapılmış bir hız limiti artışı (140 km/h, %10 limit aşımıyla 154 km/h) kararı, otoyollardaki trafik kazası sayılarında, yaralı ve ölü sayılarında artışa neden olacağı gibi milli servetin kaybına da neden olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı (TTGV)

Comments are closed.