16 Ağustos 2022
Kategori Genel
16 Ağustos 2022,
 0

Servis araçları gerek çalışan büyükler  gerek ise çocuklar için hayatı kolaylaştırıyor ve zaman  kazandırıyor. Hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ebeveynler( anne- baba) çocuklarının emniyetli güvenli bir şekilde okula gidip gelmesini istemektedirler. Bu konuda Devlet yönetmelik yayınlamış Emniyet Genel Müdürlüğü çalışma yapmıştır. İlgili kurum ve kuruluşlar denetim komisyonları oluşturulmuştur. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 05.08.2022 tarihli Resmi Gazetede  Okul Servis Araçları  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik  yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bentleri kapsamındaki şartları;

i) Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır.

l) Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır

m) Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır

o) (Değişik:RG-25/8/2021-31579) Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tip onay mevzuatına uygun şeffaf cam dışında cam kullanılamaz.

İçermektedir. Bu ertelenen maddeler maddi ve manevi olarak  emniyet, güvenlik açısından önemlidir. Çocuklarımızın sağ salim yolculuk yapmalarını sağlayacaktır. Bu değişlikler;

a) 2017 model okul servis araçları için 1/7/2024,

b) 2016 model okul servis araçları için 1/7/2025,

c) 2015 ve öncesi model okul servis araçları için 1/7/2026,

tarihinden sonraki ilk periyodik muayenesine kadar aranmaz.”

Araç modellerine göre ileri tarihlere ertelenmiştir. Emniyet ve güvenlik açısından bu erteleme  gecikmeden yapılması uygun olacaktır. Okul Servis Araçları Yönetmeliği uygulanmalı, ilgili kurumlar  ve kuruluşlar tarafından denetlenmelidir.

Comments are closed.