24 Şubat 2023
Kategori Genel
24 Şubat 2023,
 0

TÜRKİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ VAKFI
Yönetim Kurulu Başkanlığından
OLAĞAN GENEL VE OLAĞAN MALİ GENEL KURUL
TOPLANTI ÇAĞRISI

Vakıf Olağan Genel ve Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 16 MART 2023 Perşembe günü saat 16.00 da TEPEKULE İŞ MERKEZİ Anadolu Cad. No: 40 MI Bayraklı-İzmir adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı çoğunluk aranmaksızın; 23 Mart 2023 Perşembe günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:

1. Açılış, kongre divanı seçimi,
2. Saygı duruşu, divana kongre tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3. Yönetim ve denetim kurulu raporunun okunması,
4. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının müzakeresi, aklanması
5. Bütçe görüşmeleri ve kabulü,
6. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
7. Dilekler ve kapanış

Comments are closed.