18 Eylül 2023
Kategori Genel
18 Eylül 2023,
 0

2023 – 2024 ÖĞRETİM YILINDA

OKUL TRAFİK GÜVENLİĞİ

 BASIN BİLDİRİSİ

 

 

Bilindiği üzere Türkiye de trafik sorunu her gün biraz daha artmakta, karmaşıklaşmakta, büyük maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlamak üzeredir. Eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile öğrencilerinin trafik ile karşılaşma düzeyi artmakta ve kaza riski yükselmektedir. Bu nedenle Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı olarak genel olarak çocukların özel olarak okullarda trafik güvenliği konusu gündemimize gelmiştir.

Trafik kazası sonucunda ölen ya da yaralanan bireylerin önemli bir oranını 14 yaşın altındaki çocuklar oluşturmaktadır.  Çocuklar % 15 – % 24 oranında yaya olarak, okula gidiş ve eve dönüş sırasında kazalarla karşılaşmaktadırlar. Çocukların geçirdikleri kazaların % 65’i eve yakın bir bölgelerde, % 9’u ise okulun yakın çevresinde meydana gelmektedir. Çocuklar yaya olarak yürürken veya oynarken, taşıtlar tarafından yetişkinlere göre daha fazla yaralanma ya da ölüm riski altındadır.  (Okul Yollarının Trafik Güvenliğinin Belirlenmesi: Ayşe Turabi)

Çocukların kendileri ile ilgili trafik güvenliğini sağlamaları beklenemez. Çünkü çocukların bilgi ve becerileri bu tedbirleri almak için yetersizdir. Ayrıca fiziki yapıları itibarıyla küçük oldukları için sürücünün çocuğu fark etmesi zor olmaktadır. Çocukların mesafe, hız, yol genişliği, trafiğin seyri, yeterli zaman gibi ölçüleri algılama becerileri eksiktir. Bu nedenle öğrencilerin trafik güvenliğine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz başta kamu idareleri olmak üzere ilgili tüm kurumlar ve bireylere aittir. Öğrencilerin trafik güvenliğinin sağlanması ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek büyük önem arz etmektedir.

Trafik kazalarının bu acı ve korkunç boyutları ve günden güne artması karşısında kamu kurum ve kuruluşları ile bireylerden oluşan toplumun tüm katmanlarının yerine getirmesi gerekli görevleri vardır.

Çocuklarımızın trafik güvenliği bakımından toplumun tüm katmanları neler yapmalıdır?

 

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ve Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu:

 • Çocukların trafik kazalarından korunmaları için karar vermeye yetkili kişi ve kurumların bilimsel verilere önem vermeleri sağlanmalıdır.
 • Çocuk ve öğrenciler ile ilgili trafik kazaları özel bir katman olarak ele alınmalı bilimsel ve objektif kriterlere göre değerlendirilmeli, tespit edilen yasal ve idari eksiklikler giderilmelidir.
 • Her yıl eğitim-öğretim dönemine başlamaya yakın tarihlerde farkındalık kampanyaları yapılmalıdır.
 • Sürücü eğitimi konusundaki sorunlar hakkında birçok makalede tespitler yapılmıştır. Bu sorunlar dikkatlice incelenmeli ve sürücü eğitimi konusu yeniden yapılandırılmalıdır.
 • İlk ve orta dereceli okullarda öğrencilere verilen trafik eğitimi yetersizdir. Bu eğitim sonuç odaklı olarak güçlendirilmelidir.
 • Okul servis araçlarının fenni muayenesinin daha dikkatli yapılması ve yıl içinde hem araçların teknik donanımı hem de sürücülerin denetlenmesi sağlanmalıdır.

Valilikler

 • Okul servis taşımacılığı faaliyetlerinin düzenli ve güvenli olarak yürütülmesi amacıyla; okul servis araçlarının çalışma şartları ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik eğitim öğretim dönemi başlamadan önce ilgili paydaşların katılımıyla toplantı düzenlenmelidir.
 • Okulların açık olduğu dönemlerde okul çevrelerinde trafik denetimi arttırılmalıdır.
 • Okul bölgelerinde hız limitlerine uyulması sağlanmalıdır.
 • Eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak okul servis araçlarına yönelik denetimler hafta boyunca kesintisiz yapılmalı, eğitim öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilmeli ve okul idareleri ile irtibat kurularak, okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde, çevresinde ve güzergâhlarında gerekli trafik tedbirleri alınmalıdır.
 • Yaya veya okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüler hakkında gerekli cezai işlem etkin olarak uygulanmalıdır.

Okul Yönetimi:

 • Okullarda trafik eğitimine ağırlık verilmelidir.
 • Çocuklar İçin Trafik Eğitimi kapsamında trafik kuruluşları eğiticileri tarafından okullarda eğitim-öğretim yılı eğitim dönemleri boyunca trafik güvenliği konusunda öğrencilere uygulamalı ve teorik dersler verilmelidir.
 • Eğitim faaliyetlerinde öğretmen ve polis yanında psikolog gibi uzmanların da rol almaları sağlanmalıdır.
 • Okulun başlama ve dağılma saatlerinde yolun güvenli aşılması için “Okul Geçidi Görevlisi” oluşturması sağlanmalıdır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 134. ve Yönetmeliği’nin 178. maddesi gereği ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin okul önlerinde ve geçitlerinde güvenli şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla istekli öğretmen, veliler ve 11 yaşını bitirmiş öğrenciler Okul Geçidi Görevlisi olabilirler. Okul Geçidi Görevlileri, İl Emniyet Müdürü’nün koordinatörlüğünde, Şehir içi Trafik Denetleme Şube Müdürü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tayin ettiği 2 eğitim uzmanından oluşan komisyonca seçilmekte, seçilenler pratik ve uygulamalı eğitimden geçirilmektedirler. Başarılı olan adaylara ise İl Emniyet Müdürlüğü tarafından imzalanan “Okul Geçidi Görevli Belgesi” verilmektedir.
 • Okul Servis Araçları Yönetmeliği, Okul yönetimlerinin ve milli eğitim müdürlüklerinin yükümlülüklerini belirleyen 6. Maddesi uyarınca Okul servisi temini konusunda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla daha aktif görev almalı ve servis araçlarının Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu denetlemelidir.
 • Rehber personel ve okul geçidi görevlilerince düzenlenen ihlal tespit tutanakları, acilen okul yönetimlerince teslim alınmalı,bu tutanaklar trafik denetleme birimine veya ekiplerine tutanak karşılığı teslim edilmelidir.

Belediyeler:

 • Bütün okullarda yaya geçidi çizgileri yenilenmeli ve düşey işaretlemeler gözden geçirilmeli gerekli olanlar yenilenmelidir.
 • Yol çevresi çocukların güvenliği düşünülerek inşa edilmelidir. Motorlu araç yolu, yaya yolu ve bisiklet yolları ayrılmalıdır. Çocukların tehlikesizce oynayıp eğlenmeleri için yeterli park ve oyun sahaları yapılmalıdır.
 • Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analizleri yapılmalı, risk görülen yerlere ilave tedbirler planlanmalıdır.  Ayrıca risk düzeyi yüksek çıkan okullar için alt veya üst geçit veya trafik sakinleştirme, okul kaldırımının düzenlenmesi hususları gözden geçirilmelidir.
 • Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde dikkatlerini daha üst düzeye çıkararak yavaşlamaları ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak için tüm okullarda yaya geçidi çizgileri ve düşey işaretlemeler gözden geçirilmeli gerekli olanlar yenilenmelidir.
 • Okul ve çevresinde; yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları, indirme bindirme cepleri, aydınlatma, okul önü bariyerleri, butonlu sinyalizasyon sistemleri vb. fiziki tedbirler kontrol edilerek eksiklik görülmesi halinde eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır.
 • Okul Servis Belgesi verirken, her okul için ayrı ayrı olmak üzere servis araçlarının bekleme yerleri, indirme- bindirme cepleri hususları yazılı olarak belirlenmelidir.

Servis Aracı İşleticileri:

 • Motorlu taşıtların teknik yönden eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.
 • Servis araçlarının Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu denetlemelidir.

Veliler:

 • Velilerin çocuklar için rol model oldukları dikkate alınarak birlikte sokağa çıkıldığında ister araç sürücüsü olarak ister yaya olarak trafik kurallarına titizlikle uygun hareket ederek ona iyi örnek olunmalıdır. Tehlikeli, davranışlar görüldüğünde bu davranışın neden tehlikeli olduğu anlatılmalıdır.
 • Okula yeni başlayan öğrenciler için evle okul arasındaki yollardan en güvenli olanının tespiti bakımından incelemeler ve araştırmalar yapılmalı, ilk günlerde öğrenciye eşlik edilmeli, evle okul arasındaki yollardan en güvenli olanının seçiminde kendisine rehber olunmalıdır.
 • Öğrenci velileri eğitim dönemi boyunca çocukların trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, okul idaresiyle ve trafik görevlileri ile sürekli iş birliği halinde olmalıdır.
 • Okul servisi temini konusunda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla servis araçlarının Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu denetlemelidir.

Yeni eğitim-öğretim yılına, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni umutlarla başlıyor. Geleceğimizin umudu kıymetli öğrencilerimize başarılar dileriz.

 

 

 

Comments are closed.