6 Mart 2024
Kategori Genel
6 Mart 2024,
 0
 

TÜRKİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ VAKFI

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL

TOPLANTI ÇAĞRISI

 

Vakıf  Olağan  Mali Genel Kurul Toplantısı  19 MART 2024 Salı günü saat 13.00 de TEPEKULE İŞ MERKEZİ Anadolu Cad. No: 40 MI Bayraklı-İzmir adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı çoğunluk aranmaksızın; 26 Mart 2024  Salı günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:

1.Açılış, kongre divanı seçimi,

2.Saygı duruşu, divana kongre tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

3.Yönetim ve denetim kurulu raporunun okunması,

4.Yönetim ve denetim kurulu raporlarının müzakeresi,

5.Bütçe  görüşmeleri  ve kabulü,

6. Dilekler ve kapanış

 

 

Comments are closed.