Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı (TTGV) kuruluş çalışmalarını tamamlayarak, 167 kurucu üyesi 16.02.1996 Cuma günü resmen kuruluş başvurusunu yaptı ve 13 Mayıs 1996 günü mahkeme kararı ile tüzel kişiliğini kazandı.

Ülkemizde yaşanan trafik terörü, sivil inisiyatiflerin ve baskı gruplarının müdahalesini zorunlu kılan boyuta ulaşmıştır. “Trafik kazası olmayan gün” gazete manşetlerinde haber olacak kadar önem kazanmışsa, bu soruna toplumun sivil baskı grupları ile müdahale etme zamanı çoktan gelmiş demektir. Vakıf Girişimcileri olarak amacımız, İzmir’de başlattığımız bu tarz bölgesel örgütlenmenin ülkemizin her kentine, ilçesine yayılmasıdır. Trafik ,sorununa duyarlı, bilimsel çözüm üreten maddi kaynakları ile çözüme katılmayı hedefleyen bu örgütlenmelerin giderek ülke çapında “trafik sorununun” çözümünde önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz.

“Trafik terörü” ile mücadele “canavar imajı”‘na karşı “sloganlar savaşı” açılarak yapılamaz. “trafik canavarı”nı doğuran ve her gün ortalama 25 insanın yaşamı ile beslenerek bugünkü haline getiren koşulları bilimin, aklın ve gelişen teknolojinin desteğini alarak değiştirmek gerekmektedir. Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı‘nın önüne koyduğu en önemli hedef budur. Trafik Güvenliğini, yaşama hakkının ayrılmaz parçası olarak görüyor, yönetim erkini, bu hakkı topluma bilimsel koşullarda sağlamakla ve trafik ortamında her bireyin can ve mal güvenliğinden sorumlu olmakla görevli sayıyoruz. Oysa ülkemizde “trafik sorunu”, sorumlulukların, yetkilerin yaptırımların birbirine karıştığı çözülemez bir yumağı andırmaktadır. bu sorunları aşmada yeni bir umut olabilecek Trafik Yasası, tüm iyi niyetli önerilere ve çalışmalara rağmen gecikmekte veya geciktirilmektedir. “Trafik Cinayetleri” kader noktasında bir kabul ile karşılanırken, bilimin, aklın getirebileceği çözümler bu alandan adeta dışlanmaktadır.

Böylesi bir ortamda, görev büyük ölçüde toplumun kendisine ve oluşturacağı sivil inisiyatiflere, baskı gruplarına düşmektedir. Bu düşünce İzmir’de mühendislerden, mimarlardan, avukatlardan, doktorlardan ve diğer duyarlı insanlardan 167 kişiyi Vakıf Kurucu Üyesi ile aktif çalışmaya gönüllüler birleşmiştir. Ülkemizde demokrasinin yapıtaşı niteliğindeki sivil toplum örgütlerinin kurulması sorunların çağdaş bilimsel yaklaşımlarla ele alınarak, katılımcı ve şeffaf ortamlarda çözümlenmesi anlamına gelecektir. bu hedefler çerçevesinde Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı üzerine düşeni yapmaya kararlı ve azimlidir.