DUYURU

Sayın Üyelerimiz;

İçişleri Bakanlığı tarafından 16.03.2020 tarihinde (E.5361 sayılı) “Coronavirüs Tedbirleri” konulu bir Genelge yayınlanmıştır. Bu Genelgeye göre Vakıf Olağan Genel ve Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2020 Salı, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı çoğunluk aranmaksızın; 31 Mart 2020 Salı günü yapılacak toplantı faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulmuştur.

Bu nedenle, Vakıflar tarafından yapılacak seçimli genel kurul toplantıları 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Kısıtlama kalktığı zaman üyelerimize duyurularak Vakıf Olağan Genel ve Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yeni bir tarih belirlenerek yapılacaktır.

VAKIF YÖNETİM KURULU

 

Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı (TTGV) kuruluş çalışmalarını tamamlayarak, 167 kurucu üyesi 16.02.1996 Cuma günü resmen kuruluş başvurusunu yaptı ve 13 Mayıs 1996 günü mahkeme kararı ile tüzel kişiliğini kazandı.

Ülkemizde yaşanan trafik terörü, sivil insiyatiflerin ve baskı gruplarının müdahalesini zorunlu kılan boyuta ulaşmıştır. “Trafik kazası olmayan gün” gazete manşetlerinde haber olacak kadar önem kazanmışsa, bu soruna toplumun sivil baskı grupları ile müdahale etme zamanı çoktan gelmiş demektir. Vakıf Girişimcileri olarak amacımız.İzmir’de başlattığımız bu tarz bölgesel örgütlenmenin ülkemizin her kentine, ilçesine yayılmasıdır. Trafik ,sorununa duyarlı, bilimsel çözüm üreten maddi kaynakları ile çözüme katılmayı hedefleyen bu örgütlenmelerin giderek ülke çapında “trafik sorununun” çözümünde önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz.

“Trafik terörü” ile mücadele “canavar imajı”‘na karşı “sloganlar savaşı” açılarak yapılamaz. “trafik canavarı”nı doğuran ve hergün ortalama 25 insanın yaşamı ile beslenerek bugunkü haline getiren koşulları bilimin, aklın ve gelişen teknolojinin desteğini alarak değiştirmek gerekmektedir. Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı‘nın önüne koyduğu en önemli hedef budur. Trafik Güvenliğini, yaşama hakkının ayrılmaz parçası olarak görüyor, yönetim erkini, bu hakkı topluma bilimsel koşullarda sağlamkla ve trafik ortamında her bireyin can ve mal güvenliğinden soruklu olmakla görevli sayıyoruz. Oysa ülkemizde “trafik sorunu”,sorumlulukların, yetkilerin yaptırımların birbirine karıştığı çözülemez bir yumağı andırmaktadır. bu sorunları aşmada yeni bir umut olabilecek Trafik Yasası, tüm iyi niyetli önerilere ve çalışmalara rağmen gecikmekte veya geciktirilmektedir. “Trafik Cinayetleri” kader noktasında bi kabullanile karşılaşınırken, bilimin, aklın getirebilceği çözümler bu alandan adeeta dışlanmaktadır.

Böylesi bir ortamda, görev büyük ölçüde toplumun kendisine ve oluşturacağı sivil insiyatiflere, baskı gruplarına düşmektedir. Bu düşünce İzmir’de mühendislerden, mimarlardan, avukatlardan, doktorlardan ve diğer duyarlı insanlardan 167 kişiyi Vakıf Kurucu Üyesi ile aktif çalışmaya gönüllüler birleşmiştir. Ülkemizde demokrasinin yapıtaşı niteliğindeki sivil toplum örgütlerinin kurulması sorunların çağdaş bilimsel yaklaşımlarla ele alınarak, katılımcı ve şeffaf ortamlarda çözümlenmesi anlamına gelecektir. bu hedefler çerçevesinde Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı üzerine düşeni yapmaya kararlı ve azimlidir.