8 Kasım 2019
Kategori Genel
8 Kasım 2019,
 0

Son zamanlarda Ülkemizde yaygınlaşan otobüs yangınları kaygı ve endişe yaratmaktadır. Bu konuda TMMOB  Makina Mühendisleri Odası’nın Görüşleri MÜHENDİS ve MAKİNA  dergisi Haziran 2019 sayısında belirtilmiştir. Vakıf olarak bu çalışmayı olduğu gibi Web sayfasında yayınlanmasına yönetim kurulu olarak karar verip bilgilerinize sunulmuştur.

TTGV Yönetim Kurulu


Otobüs Yangınları: Sebepler ve Önlemler – Abdurrahman Kılıç


Otobüs Yangınlarının Nedenleri ve Önlenmesi İçin Öneriler – Nurettin Çolak


Otobüs Yangınları Nasıl Önlenir? – Alpay Lök


On Beş Günde Altı Otobüs Yangını ve İlgili Sigorta Mevzuatı – Ali Ömer Yıldır, Mustafa Nazlıer


Otobüs Yangınlarında Yakıt Püskürtme ve Emisyon Sistemlerinin Rolü – Fatih Tayyar Dizdar


Şehirlerarası Otobüs Yangınlarında Can ve Mal Kayıpları Önlenmeli – Ruşen Karadeniz


 

Comments are closed.